Baardegems dialect

Baardegems dialect door Marc De Bie


  Inleiding : klik hier

  Alemeenheden ((Klankeigenschappen - medeklinkers - nog wat spraakkunst ) : klik hier

  Woordenschat 1 (de mens / lichaam / gevoelens / sport en spel): klik hier

  Woordenschat 2 (natuur / stoffelijke zaken / abstracte begrippen / allerlei): klik hier

  Woordenschat 3 (woorden uit standaardnederlands uitgesproken op z'n Baardegems / leenwoorden in het                   Baardegems / Baardegemse gezegden) : klik hier