Baardegems dialect

Eric De Bie

Site van familie De Bie

Baardegems dialect door Marc De Bie


   Gebruikte klanksymbolen : klik hier

1. Woorden uit het standaardnederlands uitgesproken op zijn Baardegems : klik hier

2. Leenwoorden uit het Baardegems : klik hier

3. Sport en spel : klik hier

4. Gezondheid en ziekte : klik hier

5. Seks in 't Baardegems : klik hier

6. Uitroepen en begroetingen : klik hier

7. Snoep : klik hier

8. Paardenbevelen : klik hier

9. Vloeken en bastaardwoorden : klik hier

10. Andere : klik hier